เรามุ่งมั่นที่จะขยายสาขาในหลากหลายเมืองทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ระดับโลก และขึ้นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าอันดับ 1 ของโลกให้ได้ ในปี ค.ศ. 2020

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้ายูนิโคล่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เราจึงมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาในประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับยูนิโคล่

ในสาขาเปิดใหม่

ท่านสามารถกรอกข้อมูลฝากประวัติ ได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้