ยูนิโคล่เป็นแบรนด์ในเครือของ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด (Fast Retailing Co. Ltd.,) บริษัทค้าปลีกซึ่งออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าชั้นนำของญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทค้าปลีกสินค้าเสื้อผ้าชั้นนำของโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาขนาดใหญ่ในหลากหลายเมืองทั่วโลก และสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ระดับโลก

ปัจจุบันยูนิโคล่มีสาขาร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,894 สาขาทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของเรา คือการเป็นบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าอันดับ 1 ของโลก เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้จากการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

“ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงพร้อมกับเราได้ เรามีโอกาสดี ๆ ให้กับคุณ”

พนักงานและสวัสดิการของเรา

 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • การจัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • เงินแสดงความยินดี เงินสงเคราะห์ เช่น สมรส คลอดบุตร งานศพของบุคคลในครอบครัวพนักงาน
 • เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ส่วนลดพนักงาน
 • สิทธิประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • วันลาพิเศษสำหรับพนักงานที่เพิ่งมีบุตร
 • วันลาพิเศษสำหรับการสมรส
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคม

ตำแหน่งงาน