“เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้“

ยูนิโคล่ มีการดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยดำเนินนโยบายตามหลักปรัชญา FR Way หรือเสาหลักพันธสัญญาเพื่อสังคม 7 ประการ ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อสังคม (For Community)

ยูนิโคล่ ร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม อาทิ UNICEF, UNHCR ทั้งการบริจาคทางด้านทุนทรัพย์และเสื้อผ้าแก่ผู้ลี้ภัยในหลาย ๆ ประเทศ

2. กิจกรรมเพื่อเด็ก (For Kids) กิจกรรมสานฝันให้น้อง ๆ เยาวชน

โครงการ Uniqlo dream kids ที่ให้น้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาสเตะบอลกับนักเตะทีมชาติ

3. กิจกรรมเพื่อนักเรียน (For Students)

ยูนิโคล่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาส ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

4. เพื่อบุคคลพิเศษ (For Those with Special Needs)

ยูนิโคล่ สนับสนุนผู้ทุพพลภาพและบุคคลพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอาชีพและรับเข้าทำงานกับบริษัท ปัจจุบันยูนิโคล่ร่วมกับสถาบันราชานุกูลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอาชีพให้กับผู้พิการ

5. เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน (For Those with Immediate Need)

เราตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี นำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผ่านโครงการรีไซเคิลเสื้อผ้าในร้านยูนิโคล่ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อโลกของเรา (For the Planet) เราคำนึงถึงธรรมชาติ และ การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการคิดค้นและพัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า ที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากร อาทิ น้ำ ไฟฟ้า สีย้อมผลิตภัณฑ์ เส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยูนิโคล่ได้ลงนามใน Zero Discharge Commitment เพื่อยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายภายในปี 2020 เพื่อรักษาโลกและสิ่งมีชีวิต

7. เพื่อพนักงานและหุ้นส่วน (For Employees and Partners)

เราใส่ใจและคำนึงถึงบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร โดยทำให้พนักงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับยูนิโคล่ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างยูนิโคล่ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของยูนิโคล่