สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกสรรสร้างมาเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตคนในหลากหลายมิติ โดยที่เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการใช้งานของคนในแต่ละยุคสมัย

Product

CAREER

บริการหาคน-หางานออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุดของผู้ใช้งาน ทั้งฝ่ายคนหางานและองค์กรที่หาคน

Explore Career
Product

LOCATION-BASED

ข้อมูลด้าน GIS (Geographic Information System) ที่ถูกต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Explore Location-Base
Product

CONTENT

ข้อมูลหลากชนิดของเราถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตคนในหลายมิติ

Explore Content