THiNKNET ต้อนรับอาจารย์จาก ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานแผนก GIS

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่เดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกงานในแผนก GIS (Geographic information system) โดยทางทีมงานแผนก GIS ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หลังจากนั้นทีมงานพาอาจารย์เข้าเยี่ยมชมแผนก เพื่ออธิบายถึงหน้าที่ที่น้องฝึกงานได้รับผิดชอบ รวมถึงไปซอฟต์แวร์ที่น้องได้เรียนรู้จากการฝึกงานที่ THiNKNET