นักศึกษาจากโครงการ SIP เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ THiNKNET

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาจากโครงการ SIP (โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง โดยธนาคารกรุงเทพ โครงการที่มุ่งเน้นให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ในด้านบริหารธุรกิจ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อเสริมประสบการณ์ก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต) ที่มาเยี่ยมชมออฟฟิศ รวมถึงรับฟังเรื่องราวการก่อร่างสร้าง THiNKNET จาก พี่เดือน หรือ คุณแสงเดือนç ตั้งธรรมสถิตย์ Chief Operating Officer ของ JobThai เพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ