THiNKNET เปิดออฟฟิศชั้น 6 สนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน Kotlin Meetup 1.2.41

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน Kotlin Meetup 1.2.41 โดยได้เปิดออฟฟิศชั้น 6 ต้อนรับเหล่า Developer กว่า 70 ท่านที่มาเข้าร่วมงานในวันนั้น งาน Kotlin Meetup 1.2.41 จัดขึ้นโดย Thailand Kotlin Developers Community ซึ่งเป็น Community ของ Developer ที่มีความสนใจในการนำ Kotlin เข้ามาประยุกต์ในการใช้งานจริง โดยการจัดงาน Kotlin Meetup นี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ THiNKNET สำนักงานใหญ่ สาขากรุงเทพฯ ของเราได้มีโอกาสสนับสนุน Thailand Kotlin Developers Community เป็นสถานที่ในการจัดงานอีกด้วย