THiNKNET ต้อนรับอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมนิสิตฝึกงานแผนก GIS

เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (THiNKNET Co., Ltd.) ได้มีการเปิดออฟฟิศต้อนรับ อ.ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ จาก ม.มหาสารคาม เพื่อเข้าเยี่ยมนิสิตจำนวน 3 คนที่กำลังฝึกงานในแผนก GIS (Geographic Information System) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 12 เมษายน 2561 โดยในการฝึกงานน้องนิสิตทั้ง 3 คน ได้เรียนรู้ และลงมือทำงานจริง ตั้งแต่งานด้านการสำรวจด้วยระบบรถ Bugeyes, การนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ข้อมูลแผนที่เพื่อไปต่อยอดเป็น Product ต่าง ๆ เช่น MapMagic และ Geoserver THiNKNET มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ให้กับน้อง ๆ นิสิตนักศึกษา ซึ่งทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ ทั้ง 3 คนจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าต่อไป