THiNKNET จัดงาน Thailand Agile Coach Meet Up 2/2559 ในหัวข้อ Game Game and Game

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ JobThai เว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศ ได้จัดงาน Thailand Agile Coach Meet Up 2/2559 ในหัวข้อ Game Game and Game โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยคุณดิษย์ ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ที่มาเล่าถึง Agile Journey of THiNKNET หรือเส้นทางการทำ Agile ของ THiNKNET นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Dr. Alistair Cockburn ซึ่งเป็นผู้ร่วมคิดริเริ่มระบบแอจไจล์ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน
    สำหรับ Thailand Agile Coach Meet Up เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนทำงานที่นำแอจไจล์เข้าไปปรับใช้งานในทีมหรือองค์กรได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาซอฟแวร์แอจไจล์ ซึ่ง THiNKNET ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เชื่อมั่นในระบบนี้และได้เริ่มนำมาใช้ในการทำงานด้วยเช่นกัน