headerJobDetailPic
11 ก.ค. 62
Junior​ Graphic

รายละเอียดของงาน

ออกแบบแผนที่ และจัดวางรายละเอียดต่างๆ ให้สวยงามตามโจทย์ของลูกค้า รวมถึงงานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลงและประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
  • จบการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาออกแบบ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รักการออกแบบ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ชอบสร้างสรรค์ไอเดีย และพัฒนาตัวเอง
  • ทำงานเป็นทีม และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • ทำงานเป็นระบบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • ถ้าสามารถออกแบบ Character ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Indesign Illustrator Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มี Portfolio

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_166@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์