headerJobDetailPic
2 ก.ค. 62
System Analyst

รายละเอียดของงาน

- ออกแบบพัฒนา product ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และการปฏิบัติการ
- ทำ User Interview เพื่อเก็บและรวบรวม requirement
- จัดทำ User Stroy
- Grooming Requirement กับทีมพัฒนา
- ตั้งสมมติฐาน จากปัญหาในการออกแบบระบบร่วมกับทีมพัฒนา
- จัดทำ Risk Analysis ร่วมกับทีมพัฒนา
- ออกแบบ Test Case และตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
- ติดตาาม schedule งาน
- ติดตามผลลัพธ์จากการออนไลน์ รวมถึงการรับ feed back เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

* Flexible working hours - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (Core time - 10 00 a.m. to 4.00 p.m.)

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันลาพักร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน

United Center Building

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการนำและดำเนินการประชุม
  • สามารถบริหารจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดี (Multitasking)
  • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงได้
  • มีแรงขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-driven)
  • มีความเข้าใจใน User Experience (UX)
  • เรียนรู้ได้เร็ว มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา software จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_161@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์