headerJobDetailPic
7 พ.ย. 62
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา GIS&Survey

รายละเอียดของงาน

-สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES
-นำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-จัดทำแผนที่ Vetor Tile เพื่อแสดงผลบน Mapmagic
-หากคุณมีความรู้ความสามารถในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รักการเรียนรู้ ชอบความท้าทาย ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีคุณสมบัติตามข้างล่าง ที่นี้เราเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมทีมเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคต

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง
  • ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่น่าสนใจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กรณีสหกิจศึกษา (ต้องมีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป)

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณเนตรา จัตุรงค์ธาริณี

โทร :02-353-699902-353-6999

อีเมล : jobthai_159@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์