headerJobDetailPic
14 ก.ค. 63
Software Engineer (Web Developer) กรุงเทพฯ
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ)
- พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (ReactJS, HTML5, CSS3 และอื่นๆ)
- พัฒนา Microservice เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Node.js, GraphQL, MongoDB และอื่นๆ)
- ออกแบบ Database เพื่อใช้สำหรับ Web Application, APIs
- เขียนและออกแบบ Test Case ในระดับของ Development Test
-ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้

-HTML, CSS, SCSS
-Javascript
-ReactJS, React Native
-PHP, Laravel
-Node.js
-GraphQL
-MongoDB, MySQL, PostgreSQL
-Docker
-AWS
-Kubernetes
-Jenkins
-"Firebase"

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

หลายอัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • ​​วุฒิปริญญาตรี ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
  • มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
  • รักการเขียนโค๊ดอย่างสุดหัวใจ มองทุกอย่างเป็นอัลกอริทึม มีความสุขที่ได้เขียนโค้ด และทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด
  • ความเข้าใจใน Javascript , HTML, CSS, MongoDB, ReactJS , React Native, และ Redux , PHP, Laravel

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณปิยภัทร พุ่มเทศ , คุณสถาวร วังแก้ว

โทร :

อีเมล : jobthai_152@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์