headerJobDetailPic
22 ก.พ. 63
UX/UI Designer

รายละเอียดของงาน

- ออกแบบ User Interface Design (UI) and User Experience Design (UX) สำหรับ Web / Mobile Platform
- จัดทำ Prototype
- ทำ Usability Test เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนา product

** พิจารณาใบสมัครที่มี portfolio เท่านั้น **
สามารถแนบ portfolio ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ หรือ url นำเสนอผลงาน ได้ในอีเมลสมัครงานหรือฟอร์มกรอกประวัติของ Jobthai

สถานที่ปฏิบัติงาน

United Center Building

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เรื่องการออกแบบ Web / Mobile platform 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีความเข้าใจใน UX และ UI
  • มีความรู้ในการออกแบบ Front-end Websites และ ​Mobile Platform
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสาร รับฟัง และถ่ายทอดได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว มีไหวพริบ และมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-Driven) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • ติดตามข่าวสาร IT ใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ในการพัฒนาออกแบบ UX UI

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_148@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์