headerJobDetailPic
13 มี.ค. 63
HR Officer
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

- โทรนัดหมายผู้สมัครงานและคณะกรรมการสัมภาษณ์แผนกต่างๆ
- ดูแลผู้สมัครงาน ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครงาน เตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการสัมภาษณ์งาน
- ทำบัตรประจำตัวพนักงาน
- บันทึก ขาด ลา มาสายของพนักงาน พร้อมกับตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน
- มีความรู้ด้านการฝึกอบรมพนักงานและเอกสารการอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีทุกสาขา(หากจบด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 27 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS.Office ได้ดี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทักษะการประสานงานดี
  • กระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • พิจารณา Resume ที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกและสามารถจัดกิจกรรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณวีรพล, คุณปานตะวัน

โทร :

อีเมล : jobthai_136@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์