headerJobDetailPic
30 พ.ค. 63
Content Marketing Specialist

รายละเอียดของงาน

ถ้าคุณคือ CONTENT MARKETER ที่มีประสบการณ์บนโลก Online กำลังมองหาความท้าทายใหม่ให้กับชีวิตการทำงาน รักการสื่อสาร มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ แถมยังสงสัย อยากรู้ว่าคนบน Social Media เขาต้องการอะไร ชอบวิเคราะห์ Feedback ที่ได้รับ และพร้อมเปิดกว้างที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อ่านดูแล้วเหมือนคนคนนั้นจะเป็นคุณใช่ไหม THiNKNET กำลังมองหา CONTENT MARKETING SPECIALIST มาเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่กับทีม MARKETING ที่ขยายทีมเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา ถ้าทั้งหมดนี้คือตัวคุณ อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป สมัครงานกับเราได้เลย


รายละเอียดของงาน
 • ออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพตามเป้าหมายและนำเทคนิค SEO เข้ามาใช้ เพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้าง Traffic สู่ Customer Feedback และ Leads
 • ทำงานร่วมกับทีม Product Development และ Product Marketing ในการออกแบบ Content และสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
 • ศึกษา ค้นหาข้อมูล หรือสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่
 • สร้างสรรค์ Content ในหลากหลายรูปแบบดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผลการตอบรับ และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Production ในการสร้าง visual ประกอบ Content ทั้ง artwork, animation, VDO ให้เหมาะสมตามเป้าหมาย
 • บริหาร Social Media ของผลิตภัณฑ์และโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและวิเคราะห์ metrics สำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง Content ในการขยายฐานผู้ใช้งาน


 • * ทักษะที่ต้องการ*

  Creative Thinking
  Data driven thinking
  Copy writing
  Research skill
  Social Media Marketing
  Communication Skills
  Web Content and SEO
  English (Reading, Writing, Translation)  เวลาทำงาน
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  ใกล้ BTS ศาลาแดง MRT สีลม

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  อัตรา

  3 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน web content หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนอย่างน้อย 1 ปี
  • ชอบการติดตามข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งใน และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ
  • สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปความเป็นไทยได้
  • สามารถใช้ Social Media รวมถึงการวิเคราะห์ metrics ต่างๆ เพื่อการพัฒนา content
  • มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ
  • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ถ้าออกแบบ Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ และตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ***ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีรูปถ่าย***

  วิธีการสมัคร

  - สมัครผ่านระบบ JobThai
  - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

  เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
  6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
  หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  โทร :

  อีเมล : jobthai_120@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์