headerJobDetailPic
19 พ.ค. 62
Product Marketing Specialist

รายละเอียดของงาน

 • ทำงานร่วมกับทีม Product development ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ร่วมออกแบบขั้นตอนการรับ feedback จากการใช้งาน เพื่อเข้าใจถึง Insights และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ผลจาก feedback เพื่อนำมาปรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative content ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานผ่าน Content marketing
 • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำ Report ให้ทีมงาน โดยใช้ข้อมูลจาก online tools เหล่านี้ เช่น google analytics , firebase เป็นต้น และนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วด้วยซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Ms Office โดยเฉพาะ Excel


 • เวลาทำงาน
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  ใกล้ BTS ศาลาแดง MRT สีลม

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ธุรกิจ, การตลาด , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ สาขาที่ใกล้เคียง
  • มีความรู้และสนใจเทคโนโลยี เทรนด์ต่างๆ ของ Website และ mobile applications
  • ทักษะการสื่อสารและทำงานดี ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน พนักงานต่างแผนกดี และผู้ใช้งาน Product ต่างๆ
  • ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและเขียนดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • ความรับผิดชอบ ความสร้างสรรค์สูง ทัศนคติเชิงบวก
  • ทักษะในการจัดการบริหารโครงการดี
  • ทักษะในการใช้ Ms Office และ Online Tools ต่างๆ ในการทำ report
  • หากมีประสบการณ์บริหารผลิตภัณฑ์ด้าน Website และ Mobile จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • **กรุณานำ Portfolio ของงานที่เกี่ยวข้องมาในวันสัมภาษณ์งานด้วย**

  วิธีการสมัคร

  - สมัครผ่านระบบ JobThai
  - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

  เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
  6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
  หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  โทร :

  อีเมล : jobthai_106@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์

  ตำแหน่งงานน่าสนใจ