headerJobDetailPic
13 พ.ค. 62
Junior Accountant (JobThai)

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดเรียงเอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
- บันทึกบัญชี
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ขยันและมีความรับผิดชอบสูง
  • ทำงานล่วงเวลาได้
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณนิภา

โทร :

อีเมล : jobthai_102@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์