headerJobDetailPic
28 ต.ค. 62
Software Quality Assurance (Automation Test) กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน

- วิเคราะห์ Requirement เพื่อนำมาออกแบบการทดสอบ
- Planning และ Estimated Time การทดสอบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนา Test Case / Test Scenario
- ร่วมกัน Review Test Case ภายในทีม
- กำหนด ID ของแต่ละ Element ส่วนของหน้า UI ให้ Dev
- พัฒนา Automated Test Script เพื่อ ทดสอบ API และ UI ตาม Pattern ที่ตกลงกันในทีม (Pattern มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับการร่วมกันออกความคิดเห็นภายในทีมและความเหมาะสมกับ Tools ที่เราใช้ในการทดสอบด้วย)
- ร่วมกัน Review Automated Test Script ภายในทีม
- ทำ Regression Test
- Report bug พร้อมระบุปัญหาที่ทำให้เกิด bug หรือระบุวิธีการทดสอบที่พบ bug
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) ที่จะเกิดขึ้นกับ Product
- ศึกษาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

* Flexible working hours - 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (Core time - 10 00 a.m. to 4.00 p.m.)

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันลาพักร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน

United Center Building

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีสัญชาติไทย - Thai Nationality
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Software Testing/Quality assurance อย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case เมื่อได้รับ Requirement ได้อย่างครอบคลุม
  • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Website และ Mobile Application
  • มีความคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการทำ Automated Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ใช้ Jenkins ในการทำ Continuous Integration จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความตั้งใจสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีแรงขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-driven) และสามารถบริหารจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดี (Multitasking)

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_61@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์