headerJobDetailPic
10 พ.ย. 62
Customer Relation Officer

รายละเอียดของงาน

- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป
- นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้ได้ใช้บริการอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
- ดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน
จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

15,000 – 20,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี คิดเชิงบวกเสมอ มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
  • สามารถค้นหา เก็บรวบรวม สรุปและนำเสนอข้อมูลได้ดี
  • สามารถทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ***ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีรูปถ่าย***
  • ***กรุณาส่งใบสมัครเพียงช่องทางเดียว อย่าส่งซ้ำ***

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_191@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์