headerJobDetailPic
25 ก.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน Designer (เชียงใหม่)
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

- ออกแบบงาน Graphic ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไอคอน แบนเนอร์ เป็นต้น
- ออกแบบ Poster สำหรับงาน Event ต่างๆ
- ตัดต่อ Short - Video

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 มีระยะเวลาในการสหกิจหรือฝึกงาน 2-8 เดือน
  • มีความสนใจในด้านการออกแบบ Graphic, Website และ Application
  • สามารถใช้ Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, Xd, Premiere Pro, ฯลฯ)
  • รักการเรียนรู้ และ หลงใหลในการออกแบบเป็นชีวิตจิตใจ

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

จิราภรณ์ พุทธวงค์

โทร :

อีเมล : jobthai_189@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์