headerJobDetailPic
29 ก.ย. 62
Community Management Specialist

รายละเอียดของงาน

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งานผ่านช่องทาง Online (Social media และ web board ต่างๆ) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
• ติดตาม เทรนด์ ข่าวสาร และหัวข้อสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Media เพื่อร่วมพูดคุย สื่อสาร หรือสร้างสรรค์เนื้อหาของแบรนด์ให้สอดคล้องกับเทรนด์นั้น ๆ ได้
• มีความชอบ ความเข้าใจ และติดตามเทรนด์ เทคโนโลยีในโลก Social Media เพื่ออัพเดททีม และปรับแผนงาน
• สรุปสถิติ รายงาน และวิเคราะห์ผลการทำงานของ Social Media ในทุก ๆ ช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• รับผิดชอบงานการตลาดอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


* ทักษะที่ต้องการ*

• Social Media Marketing: Facebook , IG, Twitter , LINE@, YouTube, LinkedIn
• Communication Skills
• Data driven thinking
• Research & Analytical skill
• Creative Thinking
• Web Content and SEO
• English (Reading, Writing, Translation)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์และทักษะการสื่อสารในด้าน Social Media Marketing หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • ชอบการติดตามข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งใน และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้าน Social Media, การตลาด และเทคโนโลยี
  • มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ
  • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ถ้าออกแบบ Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ และตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบ ๆ ตัวได้ เพื่อนำเสนอประเด็นในการพัฒนาต่อยอดแผน Social Media Marketing
  • มีความเข้าใจข้อมูล และมีความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อนำไปวิเคราะห์ Metrics ต่าง ๆ ของ Social Media ได้
  • ***ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีรูปถ่าย***

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_187@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์