headerJobDetailPic
20 ส.ค. 62
Cartographer

รายละเอียดของงาน

ออกแบบและตกแต่งงานแผนที่โดยใช้โปรแกรม Illustrator รวมถึงงานออกแบบสิ่งพิมพ์และงาน Online อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Adobeได้ โดยเฉพาะ Illustrator และ Photoshop
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการทำแผนที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มี Portfolio

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณสุพรรณี หรือ คุณกันตภณ

โทร :

อีเมล : jobthai_185@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์