headerJobDetailPic
10 มิ.ย. 62
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา HR

รายละเอียดของงาน

-ดูแลงาน Time Attendance
-ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
-ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
-รับเฉพาะ สหกิจศึกษา (มีความยาวในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • รับเฉพาะ สหกิจศึกษา (มีความยาวในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป)
  • กำลังศึกษาชั้นปีที่3-4 ในสาขาบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน Adobe Photoshop, Adobe Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณวีรพล หรือ คุณอรวรรณ หรือ คุณปานตะวัน

โทร :

อีเมล : jobthai_184@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์