headerJobDetailPic
14 พ.ย. 62
Front-End Developer

รายละเอียดของงาน

- สามารถออกแบบ และ พัฒนา Web Application / Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) ตามโจทย์ที่ได้รับ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบความแปลกใหม่ในการทำงาน
- เขียนและออกแบบ Test Case ในระดับของ Development Test
- ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้
- HTML, CSS, SCSS
- ReactJS, React Native
- Javascript
- Docker
- AWS
- Kubernetes
- Jenkins
- Firebase

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์การทำงานและความเข้าใจใน HTML, CSS, ReactJS , React Native
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง
  • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รักการเขียนโค๊ดอย่างสุดหัวใจ มองทุกอย่างเป็นอัลกอริทึม มีความสุขที่ได้เขียนโค้ด และทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด
  • ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
  • "Test"
  • "Test2"
  • "Test" Edit
  • "Test2" Edit

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : jobthai_182@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์