headerJobDetailPic
22 ก.พ. 63
Customer Service SHOP.THiNKNET
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

เรากําลังตามหาคนรักงานบริการ เอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คําแนะนําลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ THiNKNET ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ แผนที่ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้คําแนะนําลูกค้าสั่งทํา Project พิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  • ช่างพูด ช่างเจราจา
  • มีความรอบคอบ สามารถจัดการเอกสารหลังการขายได้
  • มีความชํานาญในด้านสื่อ ONLINE สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน LINE@ facebook Instragram และ E-Mail ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และ ติดต่อประสานงาน ทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถจัดลําดับความสำคัญของงานได้
  • ทํางานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณสุพรรณี หรือ คุณกันตภณ

โทร :Tel: 02-353-6900Tel: 02-353-6900

อีเมล : jobthai_181@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์