headerJobDetailPic
8 ก.พ. 62
Research & Proof reader

รายละเอียดของงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง ค้นคว้าหาข้อมูล และจัดการเนื้อหาสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ THiNKNET มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ให้มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนยังคงคอนเซปต์ที่สมบูรณ์ไว้ด้วย​

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถดูแผนที่เป็น
  • มีทักษะการสื่อสาร
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตัวเอง
  • ชอบและกล้าแสดงความคิดเห็น
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรืนร้น
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านระบบ JobThai
- สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น)

เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณกันตภณ หรือ คุณวันวิสา

โทร :Tel: 02-353-6900Tel: 02-353-6900

อีเมล : jobthai_180@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์

ตำแหน่งงานน่าสนใจ