Culture

THiNKNET คือแหล่งรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เก่งที่สุด แต่เป็นคนกล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์​ เราจึงใส่ใจในการสร้างบรรยากาศของออฟฟิศ​ ให้มีความสนุกสนาน เปลี่ยนคำนิยามการทำงานไปจากเดิม ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ แต่ระหว่างการทำงานจนถึงปลายทางของทุกผลงาน จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ที่มาพร้อมคุณภาพและความสร้างสรรค์ เรากำลังมองหาคนสปิริตแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดทั้งไทยและเทศ มีเทคโนโลยี อะไรใหม่รู้หมด ในหัวเต็มไปด้วยจินตนาการสุดล้ำที่อยากทำให้กลายเป็นจริงและอินกับการทำงานเป็นทีม อย่าปล่อยให้ความสุขของคุณหยุดอยู่แค่ความฝัน สร้างมันให้เกิดขึ้นจริงกับเราที่ THiNKNET

Mission, THiNKNET

THE 5 PRINCIPLES

เราเชื่อว่าการที่คนจะสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นจะต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ และยึดมั่นในแนวทางการทำงานเดียวกัน โดย The 5 Principles คือแนวคิด แนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

DISCIPLINE

มีระเบียบในการทำงานรวม

ถึงมีวินัยในการดำรงชีวิตใน

ทุก ๆ ด้าน

SKILL

มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

งานที่ทำ รวมถึงมีความ

สามารถที่จะเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่

สิ้นสุด

SERVICE MIND

มีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือ

ผู้อื่น แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะ

ไม่ใช่หน้าที่ของตนก็ตาม

TEAM PLAYER

มีความพร้อมที่จะทำงาน

ร่วมกันเป็นทีมเพื่อที่จะ

สร้างสรรค์ สิ่งมหัศจรรย์ที่

คนคนเดียวทำไม่ได้

SPIRIT

รู้จักการเสียสละและทุ่มเท

ทำงานด้วยจิตวิญญาณ

DISCIPLINE

มีระเบียบในการทำงาน

รวมถึงมีวินัยในการดำรงชีวิต

ในทุก ๆ ด้าน

SKILL

มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ

รวมถึงมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

SERVICE MIND

มีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น

แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่

ของตนก็ตาม

TEAM PLAYER

มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม

เพื่อที่จะสร้างสรรค์ สิ่งมหัศจรรย์ที่

คนคนเดียวทำไม่ได้

SPIRIT

รู้จักการเสียสละและ

ทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณ

Innovation is our Passion

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตคนในหลากหลายมิติ โดยไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

Unite and rise together

เราเชื่อว่าพลังความสามัคคีจะช่วยสร้างสิ่งมหัศจรรย์ และผลักดันให้เราเติบโตข้างหน้า โดยที่ทุกคนพร้อมที่ช่วยกันคิด และลงมือทำภายใต้เป้าหมาย ความเชื่อ และหลักปฏิบัติเดียวกัน

Sparkle and share ideas

THiNKNET คือสถานที่แห่งการเรียนรู้โดยทุกคนพร้อมจะจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเสมอ ไม่เฉพาะแค่เพื่อนร่วมงานแต่ยังรวมถึงสังคมภายนอกด้วย

Work best in the space of joy

เราเชื่อว่าคนจะทำผลงานได้ดีจะต้องอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุข เราจึงสร้างสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการสร้างความสุขให้กับพนักงาน