สินค้าและบริการ

Product

1

ร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย

แม็คโครจำหน่ายสินค้า ในราคาถูก

เพื่อร้านค้าปลีก โชห่วยนำไปขายต่อได้กำไร

Product

2

โรงแรม/ร้านอาหาร/จัดเลี้ยง

แม็คโครศูนย์จำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง

Product

3

ธุรกิจบริการ/สำนักงาน

แม็คโครช่วยลดต้นทุน ให้ธุรกิจบริการ

และทุกสำนักงาน มีกำไรเพิ่ม