" แม็คโคร "

ศูนย์การค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพ

รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการเพื่อร้านค้าปลีก โชห่วย ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ธุรกิจบริการ และสำนักงาน เพื่อให้มีสินค้าดี ราคาถูก และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • เงินค่าทำงานกะ (เฉพาะกะดึก / กะที่เลิกงานในเช้าของวันรุ่งขึ้น)
 • เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน Cashier
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาส
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคมแล้ว
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (ในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • ประกันชีวิตกลุ่มอัตรา 3 เท่าของอัตราเงินเดือนและเงินช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทฯ อีก 4 เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
 • เสื้อโปโล Makro เพื่อใส่ในปฏิบัติงาน
 • ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่สูงขึ้น
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
 • กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • ตำแหน่งงาน