31 ม.ค. 66
Admin - Legal (Contract)
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

Roles & Responsibilities:
•ดูแลรับผิดชอบงานธุรการของฝ่ายกฎหมายผ่านโปรแกรม หรือ Application ที่บริษัทกำหนดไว้
•ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายกฎหมาย
•ดูแลรับผิดชอบในการเดินเอกสารต่างๆ ของฝ่ายกฎหมาย เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•ดูแลรับผิดชอบจัดทำรายงานการเข้าใช้ห้องเก็บเอกสาร เพื่อรองรับกฎหมาย PDPA
•ดูแลรับผิดชอบการจัดทำ Legal Calendar และส่งออกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
•ดูแลรับผิดชอบการจัดทำนัดประชุม ตลอดจนการส่ง Invitation Meeting ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
•ดูแลรับผิดชอบในการให้ข้อมูล Calendar ของ Legal Director และ Senior Manager และประสานงานเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการทำเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน
•ช่วยประสานงานในการจัดเตรียมห้องประชุม
•ดูแลรับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร Couriers ไปยังต่างประเทศ
•ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านงานธุรการ งานที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านกฎหมาย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่านและเขียนได้)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมการทำงานพื้นฐานได้ เช่น Ms World Excel PowerPoint Outlook
 • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการจัดส่งเอสการทั้งภายในและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID


 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  คุณแนน

  โทร :02-067-8137,097-509-312302-067-8137,097-509-3123

  อีเมล : siammakro_1545@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์