7 ก.พ. 66
QC Staff (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางนา)
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสด,ผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้าที่ส่งผ่านศูนย์กระจายอาหารสด,ผลไม้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
• รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสด,ผลไม้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
• รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้ท้องถิ่นที่ทางสาขาส่งมาให้ทาง QC. วิเคราะห์
• สรุปรายงานผลการตรวจคุณภาพสารตกค้างประจำเดือนของสินค้าประจำวัน และสินค้าที่ทางสาขาส่งตรวจที่ QC ให้สาขาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• สรุปรายงานปัญหาด้านคุณภาพสินค้าอาหารทะเล อาหารแช่เย็น Import Frozen ประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• เตรียมและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลของสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่ใช้เป็นคู่มือในการตรวจเช็คสินค้า
• ประสานงานกับทางจัดซื้อเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า
• ติดตามปัญหาจากสาขาในเรื่องคุณภาพสินค้า พร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
• แจ้งให้จัดซื้อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับสินค้าแต่ละวัน โดยรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
• ประสานงานกับ Supplier ในการคัดเลือกคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งโดยมีการแนะนำและชี้แจงด้วยเหตุผลที่ดี หากมีปัญหาต้องคืนสินค้า
• ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกสถานที่ กรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้า Import เข้ามาจำหน่าย หรือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ฯ
• จัดการอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงานตามเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการตรวจสอบสินค้า, Specification ของสินค้าต่างๆ เป็นต้น
• จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสาร GMP Codex ของแผนก QC.
• สามารถปฏิบัติงานที่ DC บางนา (กม.22)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

15,000-18,000

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารสด,ผลไม้
 • ความรู้ด้าน การตรวจสอบคุณภาพในระบบ GMP, HACCP, ISO 2200, ISO 17025
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID


 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  wassana (Nok)

  โทร :02-067-813602-067-8136

  อีเมล : siammakro_1225@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited 1468 อาคารธาราพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์