21 ก.ย. 64
Fulfillment Manager
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

หน้าที่หลัก
- กำกับดูแลทีมงานให้มีความรู้ในงานสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
คัดเลือกพนักงาน อบรมและสอนงานแก่พนักงานในทีม จัดตารางการทำงานและ
ช่วยแก้ปัญหาหน้างานให้แน่ใจว่างานทุกชิ้นส่งมอบอย่างถูกต้องและทันเวลา
- ดูแล ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ระบบงานต่างๆ ภายในความรับผิดชอบ
- ดูแลระบบการจัดการและสนับสนุนข้อมูล งานเอกสาร เพื่อให้การทำงานของแผนกมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ตามสายงาน
- รวบรวมข้อมูล ปัญหาในการทำงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทาง supplier เรื่องการส่งมอบสินค้า และตวจสอบสินค้าให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา รวมถึงงานอื่นๆ
- ดูงานงานรับเข้า จัดเก็บ แพ็คและส่งสินค้าออก รวมถึงงานเครมสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำแม็คโครสาขาบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ E-Commerce
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดส่ง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce หรือธุรกิจ Retail
 • Leadership , ทักษะการแก้ไขปัญา

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob


 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  คุณมาร์ช,คุณมะนาว,คุณปุ๊ก

  โทร :02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-816602-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

  อีเมล : siammakro_884@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  LINE ID : @makrojob

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์