22 มิ.ย. 63
Operation Trainee - Fresh Food

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำหรับน้องๆ ที่จบในสายวิทยาศาสตร์อาหาร , ประมง , พืช , เกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก แม็คโครเปิดรับสมัครน้องๆ ในโครงการ " Operation Trainee Fresh Food " เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง "หัวหน้าแผนกอาหารสด" โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)
น้องๆ ที่ผ่านโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกงานจริงตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ร่วมโครงการ จนน้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เรื่อง Product knowledge , วิธีการบริหารจัดการภายในสาขา , การแก้ไขปัญหา , การคิดและนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามและให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของการเรียนรู้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติงานในสาขาของแม็คโครในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใน 1 เดือนแรกของการเริ่มงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับมอบหมายให้เรียนงานในทุกๆ แผนกของฝ่ายอาหารสดของแม็คโคร และเดือนที่สอบจะต้องเลือกแผนกที่ตัวเองจะต้องการจะฝึกงานต่อพร้อมเตรียมทำ Project และเดือนที่ 6 จะมีการนำเสนอ Project ต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสิน ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ผ่านทางบริษัทฯ จะแจ้งสาขาที่จะต้องปฏิบัติงานให้ทราบอีกครั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำในสาขาที่บริษัทฯกำหนด

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

อัตรา

60 อัตรา

เงินเดือน

20,000 + 2,000 (ค่าที่พักในช่วงฝึกปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี สาขาอาหาร,ประมง,เกษตร,พืช,สัตว์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอาหาร
 • อายุไม่เกิน 28 ปี ในวันที่สมัคร
 • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในสาขาที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob


 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  คุณมะนาว , คุณมาร์ช , คุณปุ๊ก

  โทร :02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-816602-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

  อีเมล : siammakro_598@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์