ร่วมงานกับเรา

หากสนใจร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส ในตำแหน่งที่ยังไม่เปิดรับ ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน (ios)

1. กดปุ่ม “
3. กดปุ่ม “QR Code”
4. สแกน “QR Code”
5. กดปุ่ม “Open”
6. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
7. กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อสิ้นสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Android)

1. กดปุ่ม “
3. กดปุ่ม “QR Code”
4. สแกน “QR Code”
5. กดปุ่ม “Open”
6. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
7. กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อสิ้นสุด