โลตัส คือคำตอบของผู้ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง โอกาสความก้าวหน้าอย่างชัดเจนสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการพร้อม เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี
โลตัส คือผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ปัจจุบันเราให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์ ด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก ผ่านสาขาหลากหลายรูปแบบ รวมเกือบ 2,000 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมบริการช้อปออนไลน์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของโลตัส เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานของโลตัส ได้เติบโตไปด้วยกัน
โลตัส จะเดินหน้าเติบโตต่อไป และเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่แข็งแกร่งของเรา

สวัสดิการที่คุณจะได้รับ

 • ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา
 • เงินพิเศษต่างๆ
 • คูปองส่วนลดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิการลาคลอดบุตร/ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร
 • สิทธิการลาอื่นๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
 • กิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ
 • หลักสูตรฝึกอบรมและแผนพัฒนา
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน