18 ก.ค. 62
Set up & Renovation Manager

รายละเอียดของงาน

• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมทีมงานให้ปฎิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• ประสานงานกับคู่ค้า (Vender) เพื่อวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• วางแผนการทำงาน ประสานงาน ให้คำแนะนำกับทีมงานและสาขา เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
• เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมปัญหา หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • วฺฒิการศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะวางแผน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, Word, PowerPoint
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai


 • **เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
  4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
  5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  K.Kamonthon (Ploy)

  โทร :02-797-9000 #450402-797-9000 #4504

  อีเมล : tescolotus_93@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์