16 ต.ค. 62
Set up & Renovation Manager

รายละเอียดของงาน

• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และประชุมทีมงานให้ปฎิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
• ประสานงานกับคู่ค้า (Vender) เพื่อวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• วางแผนการทำงาน ประสานงาน ให้คำแนะนำกับทีมงานและสาขา เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
• เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมปัญหา หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • วฺฒิการศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะวางแผน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
  • มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Excel, Word, PowerPoint
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถทำงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Thanalop Puranahirun (Nut)

โทร :02-797-9000 #430302-797-9000 #4303

อีเมล : tescolotus_93@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์