16 ต.ค. 62
เภสัชกร Full-Time

รายละเอียดของงาน

Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน
-ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
-ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา

Pharmacy Shop Manager ผู้จัดการร้านยา
-เป็นผู้นำและสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำที่ดีเลิศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพรวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
-ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการและความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา
-รักษามาตรฐานการจัดเรียงสินค้าให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ
-บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกผลิตภัณฑ์ยาสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการ

**เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มีค่าใบประกอบวิชาชีพฯ**

สถานที่ปฏิบัติงาน

หลายจังหวัด

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุระหว่าง 25-42 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีทักษะในการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า
  • ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  • รักในอาชีพและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ / บุคลิกภาพดี / ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Suriwong Yodchalood (Golf)

โทร :095-168-8229095-168-8229

อีเมล : tescolotus_36@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์