25 ก.พ. 63
Area People Manager - Express

รายละเอียดของงาน

Responsibilities:

Give first priority to customers:
•Make Tesco a safe place to work for colleagues and a great place to shop for customers.
•Use a good understanding in Retail business and customer’s preference to develop team’s capability to serve customers.
•Ensure all store members well understand and deliver excellent store standards, with good availability, quality products and correct prices.

Enable my team for their potential:
•Spend most of my time in coaching and providing guidance to store team.
•Support store manager to ensure training will be provided to store members properly.

Be an expert for what I do:
•Support Area Manager and Express Store Manager on delivering business plans/ Customer plans from Head Office to achieve KPIs and target.
•Support store to follow operation standards such as audit, Operation Audit and etc. through people management.
•Be an expert in people processes and give appropriate advice to Area Manager and Express Store Manager regarding people management standards, Under Performance Process, etc.

สถานที่ปฏิบัติงาน

หลายจังหวัด

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • Bachelor’s degree in Human Resources or higher in related field
  • People management, especially in Retail Business
  • Work partnering with Business
  • Understand and familiar with Labor Law

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Somphop Ieawphan (Phop)

โทร :02-797-9000 #474302-797-9000 #4743

อีเมล : tescolotus_297@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์