24 เม.ย. 63
Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคเหนือ

รายละเอียดของงาน

• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน
• ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร
• จัดทำรายการตรวจสอบอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้าน
• รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ปัญหาต่างๆ ที่พบ หรือรายงานสิ่งผิดปกติให้แก่หัวหน้างานหรือดำเนินการตามความเหมาะสม
• อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ให้กับลูกค้าในพื้นที่ขายสินค้า ภายในบริเวณสาขา
• ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งพื้นที่ภายในสาขาและลานจอดรถ
• สอบสวนลูกค้าลักทรัพย์, พนักงานทุจริต / ส่งดำเนินคดี
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

เพชรบูรณ์ , เชียงใหม่-คำเที่ยง

หลายจังหวัด

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานสภาวะกดดันได้
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ (Word, Excel, PowerPoint)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Khun Chatphat Weeradechaphon (Terk)

โทร :02-797-9000 ต่อ 474302-797-9000 ต่อ 4743

อีเมล : tescolotus_235@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์