17 ธ.ค. 62
Bakery Training Manager

รายละเอียดของงาน

- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
- ควบคุมคุณภาพลักษณะเฉพาะของการแปรรูป และรักษามาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป คณะคหกรรม , โภชนาการอาหาร , การโรงแรม ทางด้าน Bakery โดยตรง
  • มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ หรือฝึกสอนเบเกอรี่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถฝึกสอนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • สามารถโอนย้าย และทำงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Chadanis Thamrongrat

โทร :02-797-9000 ต่อ 4319, 166902-797-9000 ต่อ 4319, 1669

อีเมล : tescolotus_232@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์