2 ก.ย. 62
Bakery Training Manager

รายละเอียดของงาน

- สามารถบริหารจัดการยอดขาย ลดยอดสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- ดำเนินการฝึกสอนเบเกอรี่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถผลิตเบเกอรี่ได้ตามสูตรและคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
- ควบคุมคุณภาพลักษณะเฉพาะของการแปรรูป และรักษามาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป คณะคหกรรม , โภชนาการอาหาร , การโรงแรม ทางด้าน Bakery โดยตรง
 • มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ หรือฝึกสอนเบเกอรี่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถฝึกสอนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถโอนย้าย และทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai


 • **เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
  4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
  5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  Chadanis Thamrongrat

  โทร :02-797-9000 ต่อ 4319, 166902-797-9000 ต่อ 4319, 1669

  อีเมล : tescolotus_232@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์