18 ก.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)

รายละเอียดของงาน

- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เรื่องกำหนดการนำจ่ายเช็ค
- นำจ่ายเช็คหรือโอนเงินแก่ผู้รับเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงินอย่างเป็นระบบ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
  • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
  • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel หรือ SEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Sudarat Khemklad (DA)

โทร :02-797-994602-797-9946

อีเมล : tescolotus_219@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์