18 ก.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)

รายละเอียดของงาน

- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน
- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- ประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เรื่องกำหนดการนำจ่ายเช็ค
- นำจ่ายเช็คหรือโอนเงินแก่ผู้รับเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงินอย่างเป็นระบบ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel หรือ SEC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai


 • **เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
  4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
  5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  Sudarat Khemklad (DA)

  โทร :02-797-994602-797-9946

  อีเมล : tescolotus_219@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์