6 มิ.ย. 62
SS&R Hub Executive (supervisor)

รายละเอียดของงาน

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย
• รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ
• จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ
• ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ (Word, Excel, PowerPoint)

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai


 • **เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
  4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
  5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  Khun Somphop Ieawphan (Phop)

  โทร :02-797-9000 ต่อ 474302-797-9000 ต่อ 4743

  อีเมล : tescolotus_211@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์