6 มิ.ย. 62
SS&R Hub Executive (supervisor)

รายละเอียดของงาน

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย
• รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ
• จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ
• ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานสภาวะกดดันได้
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ (Word, Excel, PowerPoint)

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

Khun Somphop Ieawphan (Phop)

โทร :02-797-9000 ต่อ 474302-797-9000 ต่อ 4743

อีเมล : tescolotus_211@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่่ :

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์