26 ก.พ. 62
Training Staff ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน

- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และ ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (Career Path)ให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามระบบ SYP,Distribution’s Option Program และ Graduate Trainee
- ดำเนินการ ควบคุมดูแล ประสานงานโครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับหลักสูตรการฝึกอบรม และยื่นในระบบ E-Service ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดำเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น กิจกรรม Boot Camp กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
- สนับสนุนและดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 45001 เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาตาม Career Path

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ /จิตวิทยา / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างน้อย 1-2 ปี

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai


 • **เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
  4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
  5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

  สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  Khun Waraiporn Paenkong (KAM)

  โทร :02-797-9000 #1643, 065-597-559302-797-9000 #1643, 065-597-5593

  อีเมล : tescolotus_165@trustmail.jobthai.com

  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

  ที่อยู่่ :

  แผนที่

  iconPrinter

  Print

  พิมพ์งาน

  iconShare

  Share

  แชร์

  iconFavorite

  Add Favorites

  เก็บงานที่สนใจ

  iconFavorite

  เก็บงานที่สนใจ

  iconShare

  แชร์

  ตำแหน่งงานน่าสนใจ