ติดต่อเรา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

ที่อยู่ : 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-797-900002-797-9000 ต่อ 4319, 4504, 4303

โทรสาร : 02-797-9811