7 พ.ย. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบพัฒนาหลักสูตร(English Course)

รายละเอียดของงาน

1.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน(Leadership Development) และหลักสูตรด้านภาษา พร้อมทั้งวางกรอบและตรวจสอบหลักการและเหตุผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคนเก่ง คนดี(Potential Talent)ขององค์กร ให้ต่อเนื่องและลุล่วง
3.ประสานงาน และสนับสนุนพนักงานฝึกอบรมในการจัดอบรมเพื่อให้การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.กำหนดขั้นตอน และกระบวนการการติดตามการเรียนรู้ กับวิทยากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารด้านฝึกอบรมเพื่อให้การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.สนับสนุนกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือโครงการการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
6.ประสานงานกับสำนักทดสอบและรับรองมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานการวัดผล รวมถึง ปรับปรุงการประเมินผลให้เกิดมาตรฐานตามที่กำหนด
7.สนับสนุน และผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงิน(Financial Target)บริหารหลักสูตรการจัดการเพื่อให้บรรลุผลที่กำหนดไว้

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปฎิบัติงาน CPF Training Center อาคารฟอร์จูน ชั้น 14

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 24-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี อดทน มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล HRD,HROD 2-5 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม (คะแนน TOEIC 600 Up)
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

วิธีการสมัคร

- ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ที่ http://apply.cpf.jobs/

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณกษิรา (จุ๋ม)

โทร :095-365-5402095-365-5402

อีเมล : cpfworldwide_69@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่:

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์