4 ส.ค. 63
HRBP
รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

- รวบรวม , วางแผน , ติดตาม และดำเนินการร่วมกับ BU และ HRBP ในพื้นที ในเรื่องอัตรากำลังคน , โครงสร้าง , PMS , Career path , Talent , IDP และการประเมินค่างาน ของทุกหน่วยงาน
- ดำเนินการเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานของ HR ในเรื่องการนำ Data มาจัดทำรายงานด้าน HR เพื่อช่วยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ในการใช้ข้อมูล , วิเคราะห์ และพยากรณ์เรื่องคน
- เป็น Center ในการร่วมรวบงาน HR เพื่อสรุปรายละเอียดงาน HRBP และ HR Project เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

1.วิเคราะห์อัตรากำลังคนของกลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ Budget และปริมาณงานในแต่ละโรงงาน
2.วิเคราะห์การทำค่าจ้างของกลุ่มพนักงานในองค์กร
3.วิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน
4.วิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านต่างๆของพนักงานในกลุ่มธุรกิจ (ค่ารักษาพยาบาล,การใช้วันหยุดวันลาต่างๆ)
5.วิเคราะห์เกี่ยวกับ ค่าแรง หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน OT

สถานที่ปฏิบัติงาน

ธุรกิจ Trading (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น.)

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล (HRBP, HROD) พิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี อดทน มีความเป็นผู้นำ และมีความกระตือรือร้นสูง
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดีเยี่ยม (โดยเฉพาะ Excel : Pivot Table)
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  • ถ้าสามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

- ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ที่ http://apply.cpf.jobs/

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณกษิรา กาญจนพิบูลย์ (คุณจุ๋ม)

โทร :095-365-5402095-365-5402

อีเมล : cpfworldwide_07@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่:

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์