11 พ.ย. 62
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (SHE.)

รายละเอียดของงาน

หน่วยงาน สำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง(on request)
- ปรับปรุงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและดูแลการใช้งานเวบไซต์ของหน่วยงาน(Web Admin)
- ตรวจสอบและติดตามการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ จัดทำสรุปความคืบหน้าการรายงานข้อมูล ให้ผู้ที่เกี่ยว้องทราบ
- สนับสนุนและให้บริการ บำรุงรักษาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ที่ใช้ภายในหน่วยงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สนใจสมัคร ส่ง resume เป็น pdf. file เข้าช่องทางนี้เท่านั้น

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

อัตรา

1 อัตรา

เงินเดือน

ต่อรองได้

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์เคมี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ด้าน การจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนา Web Application
  • มีทักษะในการออกแบบกราฟฟิค และการผลิตสื่อดิจิตอล
  • ใช้ Ms.Office: การเขียน Macro, VB Script
  • สามารถขับรถยนต์ได้และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • หน่วยงาน สำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและส่ิงแวดล้อม

วิธีการสมัคร

- ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ที่ http://apply.cpf.jobs/

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

โทร :

อีเมล : cpfworldwide_103@trustmail.jobthai.com

[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

ที่อยู่:

แผนที่

iconPrinter

Print

พิมพ์งาน

iconShare

Share

แชร์

iconFavorite

Add Favorites

เก็บงานที่สนใจ

iconFavorite

เก็บงานที่สนใจ

iconShare

แชร์